Welstandscommissie 16 oktober 2012

Dit item is gearchiveerd op 17-10-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Welstandscommissie
Publicatiedatum: 10-10-2012

De eerstvolgende openbare vergadering van de Welstandscommissie zal plaatsvinden op dinsdag 16 oktober 2012 aanvang 09.30 uur in het gemeentehuis van Valkenswaard.

De voorlopige agenda zal ter inzage liggen bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis van Valkenswaard vanaf maandag 15 oktober 2012, 09.00 uur.