Welstandscommissie 11 januari 2011

Dit item is gearchiveerd op 12-01-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Welstandscommissie
Publicatiedatum: 05-01-2011

De eerstvolgende openbare vergadering van de Welstandscommissie zal plaatsvinden op dinsdag 11 januari 2011 aanvang 09.30 uur in het gemeentehuis van Valkenswaard. De voorlopige agenda zal ter inzage liggen bij het klantencontactcentrum in het gemeentehuis van Valkenswaard vanaf maandag 10 januari 2011, 16.00 uur.