Welstandscommissie 11 januari 2011

Dit item is gearchiveerd op 05-01-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Welstandscommissie
Publicatiedatum: 22-12-2010

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar vindt er geen openbare welstandszitting plaats.

 

 

De eerstvolgende openbare vergadering van de Welstandscommissie zal plaatsvinden op dinsdag 11 januari 2011 aanvang 09.30 uur in het gemeentehuis van Valkenswaard. De voorlopige agenda zal ter inzage liggen bij het klantencontactcentrum in het gemeentehuis van Valkenswaard vanaf maandag 10 januari 2011, 16.00 uur.