Weegbree

Dit item is gearchiveerd op 01-11-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Anterieure overeenkomst
Publicatiedatum: 19-09-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 20 september 2012 gedurende zes weken de zakelijke beschrijving van de anterieure exploitatie overeenkomst met de projectontwikkelaar, Lagis Bouw B.V. te Waalre, over de ruimtelijke ontwikkeling Weegbree ter inzage ligt.

De herontwikkeling bestaat uit de bouw, deels in 2014/2015 en deels in 2018/2019, van maximaal 126 grondgebonden woningen, waarvan in het hele project Dommelkwartier minimaal 30% in de categorie sociaal. De kaders voor de herontwikkeling zijn weergegeven in het ontwerpbestemmingsplan Dommelkwartier en het ontwerp exploitatieplan Weegbree.

Terinzagelegging

U kunt de zakelijke beschrijving op de volgende plaatsen inzien:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard, De Hofnar 15 (tijdens openstellingstijden)
  • in de bibliotheek, De Hofnar 12 te Valkenswaard
  • in het Dorpshuis, Dorpsstraat 55 te Borkel en Schaft (tijdens openstellingstijden)
  • in ontmoetingscentrum De Belleman, Bruninckxdal 2, Dommelen.

Kennisgeving

De zakelijke beschrijving van de overeenkomst wordt uitsluitend ter kennisname ter inzage gelegd. Het is niet mogelijk om schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren te brengen of beroep of bezwaar aan te tekenen.