Waterloopkade ong. Kad. Sectie E 569-00400-00405

Dit item is gearchiveerd op 22-09-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 10-08-2011

Nummer: UV 2011.257
Datum ontvangst: 27-07-2011
Omschrijving: dempen en verondiepen watergangen + verwijderen en aanbrengen duikers, Waterloopkade ong. Kad. Sectie E 569-00400-00405