Warande

Dit item is gearchiveerd op 17-10-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan onherroepelijk
Publicatiedatum: 04-09-2013

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat de 'Warande' (NL.IMRO.0858.BPwarande-VA01) op 30 mei 2013 onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan 'Warande' is gelegen ten oosten van de Europalaan en ten zuiden van de Leenderweg. Het plangebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de Wolbergstraat en bedrijventerrein Schaapsloop 1. Het bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. Daarnaast is het bestemmingsplan bedoeld om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen worden in het plan niet mogelijk gemaakt.

Het bestemmingsplan kan worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.