Warande 22

Dit item is gearchiveerd op 31-03-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 16-02-2011

Nummer: OV 2011.044
Datum ontvangst: 04-02-2011
Omschrijving: Plaatsen erfafscheiding, Warande 22