Warande 1

Dit item is gearchiveerd op 05-05-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 23-03-2011

Nummer: OV 2011.112
Datum ontvangst: 16-03-2011
Omschrijving: bouwen carport, Warande 1