Warande 10

Dit item is gearchiveerd op 22-12-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 09-11-2011

Nummer: UV 2011.406
Datum ontvangst: 31-10-2011
Omschrijving: gebruikswijziging t.b.v. kinderopvang, Warande 10 - 5555 AP