Waalreseweg/Dijkstraat

Dit item is gearchiveerd op 09-05-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Voorontwerpbestemmingsplan
Publicatiedatum: 27-03-2013

(NL.IMRO. 0858.BPwaalresewgdijkst-VO03)

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat een voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld voor 'Waalreseweg/ Dijkstraat' (NL.IMRO. 0858.BPwaalresewgdijkst-VO03).

WW3 Planontwikkeling is voornemens om het plangebied gelegen op de hoek van de Dijkstraat en de Waalreseweg te herontwikkelen. Ter plaatse is nu een politiebureau en een outletcentrum in tuinmeubelen. Deze laatste functie bevindt zich in de bedrijfsbebouwing van het voormalige garagebedrijf. Het tankstation is momenteel gesloten. Het huidige politiebureau wordt binnen het plan teruggebracht. Middels een wijzigingsbevoegdheid wordt de mogelijkheid geboden om ter plaatse van het politiebureau nieuwe functies te realiseren. De bedrijfsbebouwing van de voormalige garage maakt plaats voor een appartementengebouw. Tevens maakt de ontwikkeling van een parkeerkelder onderdeel uit van de ontwikkeling. Het betreft hier een kelder voor het appartementengebouw en de locatie van het politiebureau en een kelder die voorziet in openbare parkeerplaatsen voor het publiek dat het centrum van Valkenswaard bezoekt. De volledige ontwikkeling betreft een particulier initiatief.

Terinzagelegging

Het voorontwerpbestemmingsplan is vanaf 28 maart 2013 te zien op www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en ligt gedurende vier weken ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • bij het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden).

De digitale versie gaat vanaf 1 januari 2010 boven de analoge versie, aan de analoge versie kunnen geen rechten worden ontleend.
Informatie met mondelinge toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan kunt u krijgen bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor moet u vooraf (telefonisch) een afspraak maken op nr. 040-2083665.

Inspraakreactie

Tijdens de terinzagelegging van het plan, dus tot en met 24 april 2013, kan iedereen schriftelijk zijn of haar inspraakreactie bekend maken bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 10100, 5550 GA te Valkenswaard.