Waalreseweg (Rede terrein)

Dit item is gearchiveerd op 12-07-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 30-05-2012

Nummer: 12uit03442
Verzenddatum: 15-05-2012
Omschrijving: aanleggen waterleidingen door Brabant Water, Waalreseweg (Rede terrein)