Waalreseweg 81

Dit item is gearchiveerd op 16-02-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 04-01-2012

Nummer: 11uit09286
Verzenddatum: 28-12-2011
Omschrijving: CAI kabels leggen Waalreseweg 81 woningen