Waalreseweg 5

Dit item is gearchiveerd op 19-05-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 06-04-2011

Nummer: OV 2011.126
Datum ontvangst: 25-03-2011
Omschrijving: Plaatsen koelinstallatie, Waalreseweg 5