Waalreseweg 58

Dit item is gearchiveerd op 21-04-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 09-03-2011

Nummer: OV 2011.076
Datum ontvangst: 22-02-2011
Omschrijving: bouwen erfafscheiding, Waalreseweg 58