Voorontwerpbestemmingsplan 'Rofra'

Dit item is gearchiveerd op 06-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Voorontwerpbestemmingsplan
Publicatiedatum: 07-09-2011

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat een voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld voor de gewenste uitbreiding en het juridisch borgen van de huidige activiteiten van Rofra aan de Oude Borkelsedijk (ong.) te Valkenswaard en de daarmee gepaard gaande natuurcompensatie aan de Hoppenbrouwers (ong.) en Molenstraat 203.

 

Terinzagelegging
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt als onderdeel van de inspraakprocedure vanaf donderdag 8 september 2011 gedurende vier weken ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis, De Hofnar 15 te Valkenswaard (tijdens openstellingstijden). De stukken liggen tevens ter inzage in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 en het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55.

 

Ook bestaat vanaf 8 september de mogelijkheid het plan via de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl in te zien. Informatie met mondelinge toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan kunt u krijgen bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor moet u wel vooraf (telefonisch) een afspraak maken op nr. 040-2083585.

 

Inspraakreactie
Tijdens de terinzagelegging van het plan, dus uiterlijk 5 oktober 2011 kan iedereen schriftelijk zijn of haar inspraakreactie bekend maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.100, 5550 GA te Valkenswaard. Wij vragen u vriendelijk om duidelijk in uw brief aan te geven dat uw inspraakreactie gericht is op het voorontwerpbestemmingsplan 'Rofra'.