Vlasserwei 37

Dit item is gearchiveerd op 05-01-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 23-11-2011

Nummer: OV 2011.414
Datum ontvangst: 14-11-2011
Omschrijving: kappen 3 bomen (wilgen), Vlasserwei 37 - 5551 MA