Vilderwei 1

Dit item is gearchiveerd op 03-03-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 19-01-2011

Nummer: OV 2011.002
Datum ontvangst: 05-01-2011
Omschrijving: bouwen bijgebouw, Vilderwei 1