Vijverstraat 19

Dit item is gearchiveerd op 04-10-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 22-08-2012

Nummer: OV 2012.174
Datum ontvangst: 10-08-2012
Omschrijving: kappen boom, Vijverstraat 19 – 5555 EH