Victordal 3

Dit item is gearchiveerd op 19-04-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 07-03-2012

Nummer: OV 2012.041
Datum ontvangst: 28-02-2012
Omschrijving: kappen boom (eik), Victordal 3 - 5551 CP