Vest 9B

Dit item is gearchiveerd op 31-01-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 19-12-2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Datum ontvangst: 11-12-2012
Omschrijving: activiteitenbesluit Wet milieubeheer voor het veranderen van de indeling van de inrichting, de Vest 9B, t.n.v. Renico beheer BV

De melding met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij het Omgevingsloket van 20 december tot en met 31 januari 2013 en is op afspraak in te zien (040-2083444).