Vest 76

Dit item is gearchiveerd op 17-01-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 05-12-2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Datum ontvangst: 17-11-2012
Omschrijving: activiteitenbesluit Wet milieubeheer voor het veranderen van de inrichting door cleanroom 70m2, aan de Vest 76, t.n.v. Machinefabriek De Valk

De melding met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij het Omgevingsloket van 6 december tot en met 17 januari 2013 en zijn op afspraak in te zien (040-2083444).