Verordeningen vastgesteld

Dit item is gearchiveerd op 31-03-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen
Publicatiedatum: 05-01-2011

Burgemeester en Wethouders delen mede dat de raad van de gemeente Valkenswaard op 29 juli 2010 heeft vastgesteld de navolgende verordening:

  • Verordening Lijkbezorgingsrechten 2011.

 

Burgemeester en Wethouders delen mede dat de raad van de gemeente Valkenswaard op 3 november 2010 heeft vastgesteld de navolgende verordeningen:

  • Legesverordening 2011;
  • Verordening tot derde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van Precariobelasting.

 

Burgemeester en Wethouders delen mede dat de raad van de gemeente Valkenswaard op 23 december 2010 heeft vastgesteld de navolgende verordeningen:

  • Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2010;
  • Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van een rioolheffing 2010;
  • Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2010.

 

De datum van ingang van heffing van bovenstaande verordeningen is 1 januari 2011. Deze verordeningen treden in werking één dag na deze bekendmaking.

 

De verordeningen liggen gedurende een periode van twaalf weken kosteloos ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard. U kunt deze en andere verordeningen inzien op maandag van 9.00 tot 20.00 uur, dinsdag tot en met donderdag 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

 

Een ieder kan op verzoek, tegen betaling van een bedrag aan leges, een afschrift krijgen van één of meerdere verordeningen.

 

In de informatiehoek liggen eveneens ter inzage de Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige en de Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende.
Daarnaast ligt ter inzage het besluit tot het aanwijzen van de heffingsambtenaren.