Verordening winkeltijden 2011

Dit item is gearchiveerd op 02-04-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen
Publicatiedatum: 16-02-2011

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 27 januari 2011 heeft vastgesteld:
de 'Verordening winkeltijden gemeente Valkenswaard 2011'. Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2011.

 

De verordening ligt vanaf 17 februari tot en met 1 april 2011 voor iedereen ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeenthuis aan De Hofnar 15, de leeszaal van bibliotheek aan De Hofnar 12 en het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.

 

Zie ook www.valkenswaard.nl (kies button actueel, vervolgens button bekendmakingen).

 

Voor informatie over de verordening kunt u terecht bij de heer M. Hoogmoet van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Hij is telefonisch bereikbaar via nummer 040-2083603.