Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2011

Dit item is gearchiveerd op 19-05-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen
Publicatiedatum: 06-04-2011

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad van de gemeente Valkenswaard op 31 maart 2011 de "verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2011 en verder", met de bijbehorende toelichting en maatschappelijk Besluit, heeft vastgesteld.
De nieuwe verordening met bijlagen is in werking getreden per 1 april 2011 en vervangt de Wmo verordening uit 2009. In deze verordening, met toelichting en Besluit, is vastgelegd op welke wijze iemand een aanvraag kan doen voor een voorziening en de wijze van verstrekking.

 

De verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2011 en verder, met bijbehorende toelichting en besluit ligt vanaf donderdag 7 april 2011 kosteloos ter inzage in de Informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15. U kunt deze stukken inzien op maandag van 9.00 tot 20.00 uur, dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
De verordening ligt vanaf genoemde datum ook ter inzage bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard en in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.
Vanaf 7 april kunt u de "verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2011 en verder" ook raadplegen op de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl. Kies hiervoor op de openingspagina voor de button 'Actueel' en vervolgens voor de optie 'verordeningen'.
Het is ook mogelijk om, tegen betaling van legeskosten, een afschrift te krijgen van de verordening.

 

Voor nadere informatie over de verordening kunt u contact opnemen met mevrouw E. Extra, beleidsmedewerkster van het team Zorg, welzijn en onderwijs. Zij is telefonisch bereikbaar via nummer (040) 2083631.