Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Dit item is gearchiveerd op 13-09-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen
Publicatiedatum: 01-08-2012

De gemeenteraad van Valkenswaard heeft in zijn openbare vergadering van 2 juli de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Valkenswaard 2012 en volgende met bijbehorende toelichting en bijlagen vastgesteld.

 

In de Verordening is o.a. geregeld welke procedures gelden voor aanvragen van schoolbesturen en voor besluitvorming hierover door de Gemeente. Ook is in de Verordening aangegeven welke criteria de gemeente hanteert bij de beoordeling van de aanvragen en op welke wijze de vergoeding voor de goedgekeurde voorzieningen wordt vastgesteld.

 

De Verordening treedt in werking per 1 augustus 2012 en vervangt de Verordening Huisvesting Onderwijs Gemeente Valkenswaard 2007.

 

De wijzigingen zijn veelal aanpassingen naar landelijke normering en procedureel. De belangrijkste wijziging is de gewijzigde berekeningssystematiek.

 

Toekenning van ruimte voor onderwijs vindt niet meer plaats in aantal groepen, maar in aantal m2 per leerling (bruto vloeroppervlak).

 

Verordening ter inzage

 

De verordening met bijbehorende toelichting liggen ter inzage in het gemeentehuis, de openbare bibliotheek. U kunt de verordening ook raadplegen op de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl. Kies hiervoor op de openingspagina voor de button ‘Actueel’ en vervolgens voor de optie ‘verordeningen’.

 

Voor nadere informatie over de verordening kunt u contact opnemen met mevrouw Y. Boesten, beleidsmedewerker van het team Zorg, Welzijn en Onderwijs. Zij is telefonisch bereikbaar via nummer 040-208 3444.