Verordening "straatnaamgeving en huisnummering"

Dit item is gearchiveerd op 20-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen
Publicatiedatum: 07-09-2011

Ingevolge de Verordening "straatnaamgeving en huisnummering" hebben burgemeester en wethouders van Valkenswaard bij besluit van 23 augustus 2011 de volgende straatnamen vastgesteld voor het plan Lage Heide:

 1. Sniederslaan 
 2. Abt van Hoofstraat
 3. Abt van den Eyndenstraat
 4. Pastoor Vereeptstraat
 5. Pater Staessenpad
 6. Keizerstraat
 7. Koningstraat
 8. Vendelierstraat
 9. Gildebroederpad
 10. Gildezusterpad
 11. Mark
 12. De Aa
 13. Tongelreep
 14. Dieze
 15. Beerze
 16. Donge
 17. Amer
 18. Eempad
 19. Dinkelpad
 20. Berkelpad
 21. Heidehorst

 

Ook hebben burgemeester en wethouders bij besluit van 23 augustus 2011 de naam 'Kerkeind' vastgesteld voor de straat die gaat lopen van Het Laar naar de Kerkakkerstraat en doorloopt tot aan het perceel Kerkakkerstraat 26.

 

De besluiten met situatietekeningen liggen van 8 september tot en met 19 oktober 2011 tijdens kantooruren ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15, bij de openbare bibliotheek aan de Hofnar 12 in Valkenswaard en in het Dorpshuis, Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is gepubliceerd een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 10100, 5550 GA te Valkenswaard. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.
Ook kunnen belanghebbenden wegens een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.