Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen

Dit item is gearchiveerd op 05-04-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen
Publicatiedatum: 22-02-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat de gemeenteraad op 26 januari 2012 de Verordening ruimte- en inrichtingseisen Peuterspeelzalen 2012 heeft vastgesteld. De Verordening ruimte- en inrichtingseisen Peuterspeelzalen 2012 treedt op 23 februari in werking, dat is de dag na deze publicatie.

 

De verordening ligt tijdens kantooruren ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan de Hofnar 15, bij de openbare bibliotheek aan de Hofnar 12 te Valkenswaard en in het Dorpshuis, Dorpstraat 55 te Borkel en Schaft. De Verordening ruimte- en inrichtingseisen Peuterspeelzalen 2012 is ook terug te vinden op de gemeentelijke website www. Valkenswaard.nl onder het kopje 'Actueel', onderdeel 'Verordeningen'.

 

Met inhoudelijke vragen over de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen 2012 kunt u terecht bij Team ZWO, telefoonnummer 040-2083444.