Verordening naamgeving en nummering

Dit item is gearchiveerd op 22-03-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen
Publicatiedatum: 08-02-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 26 januari 2012 heeft vastgesteld: de 'Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Valkenswaard'. Deze verordening treedt in werking op 9 februari 2012, dat is een dag na publicatie.

 

De verordening ligt tijdens kantooruren ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeenthuis aan De Hofnar 15, bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 te Valkenswaard en het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft. De Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Valkenswaard is ook terug te vinden op de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl, onder het kopje 'actueel', onderdeel 'verordeningen'.

 

Voor informatie over de verordening kunt u terecht bij de heer P. Oomens. Hij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 040-2083667.