Verordening Cliëntenparticipatie

Dit item is gearchiveerd op 04-10-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen
Publicatiedatum: 22-08-2012

De gemeenteraad heeft op 2 juli 2012 de “verordening Cliëntenparticipatie” vastgesteld. Met de nieuwe verordening Cliëntenparticipatie is er een cliëntenraad voor de drie gemeenten Cranendonck, Heeze- Leende en Valkenswaard.

 

De verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand van 01-01-2007 voor de gemeente Heeze- Leende en Valkenswaard is vervallen.

 

De Wet werk en bijstand verplicht de gemeenten om een cliëntenraad voor bijstand in te stellen. De gemeenten hebben ervoor gekozen om de cliëntenraad te betrekken bij alle taken die Werk en Inkomen uitvoert. De cliëntenraad behartigt de belangen van klanten van Werk en Inkomen en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over beleid en uitvoering. De verordening Cliëntenparticipatie treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 juli 2012.

 

Terinzagelegging

 

De verordening is vanaf donderdag 23 augustus 2012 te zien:

 

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • bij het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden);
  • in ontmoetingscentrum De Belleman, Bruninckxdal 2, Dommelen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw F. van Berlo van het team Werk en Inkomen. Zij is telefonisch bereikbaar op 040-2083 444.