Verkiezing Tweede Kamer 2012

Dit item is gearchiveerd op 13-09-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkiezingen
Publicatiedatum: 01-08-2012

Stemmen voor Nederlanders die in het buitenland werken

 

De burgemeester van Valkenswaard brengt het volgende ter openbare kennis:

 

Voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 12 september 2012 zal het stemmen per brief mogelijk zijn voor de volgende categorieën kiezers:

 

  1. Nederlanders, die wegens beroep of werkzaamheden op woensdag 12 september 2012 in het buitenland zullen verblijven;
  2. Nederlanders, die wegens beroep of werkzaamheden van zijn/haar echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner, levensgezel of ouder op woensdag 12 september 2012 in het buitenland verblijven.

 

Bij de gemeente zijn formulieren beschikbaar, waarmee de onder a en b bedoelde personen kunnen verzoeken om aan de stemming deel te nemen (model M3)

 

De verzoekschriften dienen uiterlijk op de achtentwintigste dag (15 augustus 2012) voor de stemming te zijn ontvangen door de burgemeester van de gemeente waar men als kiezer is geregistreerd.

 

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Klantcontactcentrum, de Hofnar 15, Valkenswaard of kijk op www.verkiezingen2012.nl