Verkiezing Tweede Kamer 2012

Dit item is gearchiveerd op 06-09-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkiezingen
Publicatiedatum: 25-07-2012

Stemmen voor Nederlanders die in het buitenland wonen

 

De burgemeester van Valkenswaard maakt bekend, dat Nederlanders die buiten Nederland wonen, kunnen deelnemen aan de stemming voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Wel moeten zij op de dag van de stemming 18 jaar of ouder zijn, en niet uitgesloten van het kiesrecht.

 

De in het buitenland wonende Nederlanders kunnen alleen deelnemen aan de verkiezing als zij zich vooraf als kiezer laten registreren. Bij de gemeente zijn de formulieren voor registratie (model D3-1) beschikbaar.
Bij de registratie geven de Nederlandse kiezers die buiten Nederland wonen, aan op welke van de drie manieren men wenst deel te nemen aan de verkiezing: per brief, bij volmacht of door zelf in Nederland hun stem uit te brengen.

 

Het registratieformulier dient te worden gestuurd naar Burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage. Het formulier kan ook worden gestuurd naar de Nederlandse ambassade of naar een consulaire post in het land waar men woonachtig is. Nederlanders woonachtig in de Nederlandse Antillen en Aruba kunnen het formulier sturen naar de Nederlandse vertegenwoordiging aldaar. Zij sturen het formulier door naar de gemeente Den Haag.

 

De registratieformulieren dienen uiterlijk op dinsdag 31 juli 2012 te zijn ontvangen door Burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage.

 

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Klantcontactcentrum, de Hofnar 15, Valkenswaard.