Verkiezing Tweede Kamer 2012 - kiezerspas

Dit item is gearchiveerd op 20-09-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkiezingen
Publicatiedatum: 08-08-2012

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

De burgemeester van Valkenswaard maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 12 september 2012 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een andere gemeente binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Schriftelijke aanvraag

  1. Bij het Klantcontactcentrum van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een ander gemeente aan de stemming te mogen deelnemen.
  2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op woensdag 29 augustus 2012, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 31 juli 2012 als kiezer is geregistreerd.
  3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
  4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de stempas gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. Mondelinge aanvraag

  1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op de vijfde dag voor de stemming (07-09-2012) de stempas over te leggen bij Klantcontactcentrum van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op dinsdag 31 juli 2012 als kiezer is geregistreerd.
  2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
  3. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de stempas gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Klantcontactcentrum, de Hofnar 15, Valkenswaard of kijk op www.verkiezingen2012.nl.