Verkeersmaatregelen Klinkerstraat

Dit item is verlopen op 22-12-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluiten
Publicatiedatum: 09-11-2011

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft het volgende verkeersbesluit genomen:

  • het realiseren van éénrichtingsverkeer in het gedeelte van de Klinkerstraat vanaf de Haagstraat richting de Eindhovenseweg, middels het plaatsen van verkeersbord C2 "Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij of trekdieren of vee" en C3 "Eenrichtingsweg" inclusief onderborden OB54 "Uitgezonderd (brom)fietsers.

 

Bovenstaande verkeersmaatregelen komen overeen met de bij dit besluit behorende tekening.

 

Deze situatie treedt pas in werking na realisatie van de herinrichting van de Klinkerstraat.

 

Het besluit ligt van 10 november tot en met 22 december 2011 tijdens kantooruren ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15, bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 en in het Dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55.

 

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit is gepubliceerd een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 10100, 5550 GA te Valkenswaard. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Belanghebbenden die een bezwaarschrift indienen kunnen de Voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.