Verkeersbesluit parkeerverbod Pater Aartslaan

Dit item is gearchiveerd op 07-04-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluiten
Publicatiedatum: 23-02-2011

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft het volgende verkeersbesluit genomen:

  • het realiseren van een parkeerverbod in de Pater Aartslaan tussen de Dorpsstraat en het aangrenzend parkeerterrein.

 

Dit besluit is in overleg met bewoners en/of belanghebbenden tot stand gekomen.

 

Het besluit ligt vanaf 24 februari tot en met 6 april 2011 tijdens kantooruren ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15, bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 en in het Dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55.

 

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit is gepubliceerd een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 10100, 5550 GA te Valkenswaard. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Belanghebbenden die een bezwaarschrift indienen kunnen de Voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.