Venbergseweg en Irislaan

Dit item is gearchiveerd op 30-08-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 18-07-2012

Nummer: 12uit04900
Datum verzending: 12-07-2012
Omschrijving: aanleg gas- en elektrakabels door Enexis BV, Venbergseweg (gas) en Irislaan (elektra)