Venbergseweg 29

Dit item is gearchiveerd op 13-12-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 31-10-2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Datum: 22-10-2012
Omschrijving: besluit landbouw Wet milieubeheer, Venbergseweg 29, t.n.v. J.C.J. Willems

De inrichting dient te gaan voldoen aan de standaard milieuvoorschriften zoals deze in het betreffende Besluit zijn aangegeven.

Desgevraagd kan de melding op afspraak worden ingezien bij het Omgevingsloket, de Hofnar 15 te Valkenswaard.