Venakkerstraat 38

Dit item is gearchiveerd op 31-01-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 19-12-2012

Nummer: SM 2012.285
Datum verzending: 06-12-2012
Omschrijving: verwijderen asbesthoudend materiaal, Venakkerstraat 38 - 5552 LL