Veldinventarisatie bestemmingsplan Zeelberg

Dit item is gearchiveerd op 09-06-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Inventarisatie bestemmingsplan
Publicatiedatum: 27-04-2011

Voor uw woon-/leefomgeving wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld door de gemeente Valkenswaard. Dit bestemmingsplan bevat onder andere de ruimtelijke vertaling van het huidige beleid en wet- en regelgeving. Veelal zal het nieuwe bestemmingsplan een conservering zijn van de bestaande situatie.

 

De gemeente Valkenswaard wordt bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan ondersteund door advies- en ingenieursbureau Oranjewoud BV. Voor het bestemmingsplan Zeelberg is het noodzakelijk een inventarisatie van de huidige situatie uit te voeren. Hiervoor wordt door Oranjewoud, in opdracht van de gemeente, onder andere een veldinventarisatie uitgevoerd waarbij vanaf de openbare weg een schouwing wordt verricht. Met deze inventarisatie worden functies en bebouwing (massa, goothoogte, bouwhoogte etc) bekeken. In een enkel geval is het niet mogelijk alles van de openbare weg te aanschouwen. Dan kan het zijn dat u gevraagd wordt toestemming te verlenen om de schouwers op uw perceel toe te laten. Het is aan u of u daarmee instemt. De schouwers kunnen zich op uw verzoek legitimeren en hebben een brief bij zich van gemeente Valkenswaard.

 

Naar aanleiding van de inventarisatie stelt Oranjewoud BV inventarisatiekaarten op. Deze vormen de basis van het nieuwe bestemmingsplan. U zult te zijner tijd de gelegenheid krijgen te reageren op de informatie zoals die in het bestemmingsplan Zeelberg wordt verwerkt. Over de datum en plaats van deze bijeenkomst informeren wij u binnenkort.