Van Linschotenstraat 16 - correctie

Dit item is gearchiveerd op 18-07-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Publicatiedatum: 05-06-2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende melding is ingediend.

Correctie datum terinzagelegging
Datum ontvangst: 15-05-2013
Omschrijving: Veranderen inrichting door gasopslag op het buitenterrein, Van Linschotenstraat 16 – 5554 PM t.n.v. Boerenbond Valkenswaard

De melding met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij het Omgevingsloket van 30 mei tot en met 11 juli 2013 en zijn op afspraak in te zien (040-2083444).