Van Heemskerckstraat 4

Dit item is gearchiveerd op 14-02-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Meldingen asbestverwijdering - sloop
Publicatiedatum: 02-01-2013

Nummer: SM 2012.296
Datum verzending: 13-12-2012
Omschrijving: verwijderen asbesthoudende materialen, Van Heemskerckstraat 4 – 5554 PL