Van de Venstraat 4

Dit item is gearchiveerd op 03-11-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingetrokken bouwvergunningen
Publicatiedatum: 21-09-2011

Dossiernummer: BL 2006.446
Verleend: 21-12-2006
Ingetrokken: 11-08-2011
Omschrijving en adres: plaatsen pergola, Van de Venstraat 4