Van de Venstraat 26

Dit item is gearchiveerd op 02-06-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 20-04-2011

Nummer: OV 2011.013
Datum ontvangst: 12-04-2011
Omschrijving: plaatsen carport, van de Venstraat 26