Van de Venstraat 1B

Dit item is gearchiveerd op 01-11-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 19-09-2012

Nummer: UV 2012.198
Datum verzending: 07-09-2012
Omschrijving: brandveilig gebruik basisschool, Van de Venstraat 1B - 5555 KK