Unastraat kavel 18 en 19 (sectie E3660)

Dit item is gearchiveerd op 28-04-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 16-03-2011

Nummer: OV 2011.096
Datum ontvangst: 04-03-2011
Omschrijving: bouwen nieuwbouwwoningen, Unastraat kavel 18 en 19 (sectie E3660)