Unastraat kavel 14 en 15 kad. E 3660

Dit item is gearchiveerd op 24-02-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 12-01-2011

Nummer: OV 2010.346
Datum ontvangst: 28-12-2010
Omschrijving: bouwen 2 patiowoningen, Unastraat kavel 14 en 15 kad. E 3660