Unastraat 59 tot en met 89

Dit item is gearchiveerd op 08-12-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vergunning kabels en leidingen verleend
Publicatiedatum: 26-10-2011

Nummer: 11uit07502
Verzenddatum: 13-10-2011
Omschrijving: aanleg telecomkabels door BAM, Unastraat 59 t/m 89