Unastraat 42

Dit item is gearchiveerd op 30-06-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 18-05-2011

Nummer: OV 2011.175
Datum ontvangst: 09-05-2011
Omschrijving: vergroten woonhuis, Unastraat 42