Unastraat 12

Dit item is gearchiveerd op 21-04-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd
Publicatiedatum: 09-03-2011

Nummer: OV 2011.084
Datum ontvangst: 28-02-2011
Omschrijving: herplaatsen erfafscheiding, Unastraat 12