Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering

Dit item is gearchiveerd op 26-04-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 14-03-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat ze in hun vergadering van 6 maart 2012 heeft vastgesteld: het 'Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering gemeente Valkenswaard'. Dit Uitvoeringsbesluit treedt in werking op 15 maart 2012, dat is een dag na publicatie.

 

Het Uitvoeringsbesluit ligt tijdens kantooruren ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeenthuis aan De Hofnar 15, bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 te Valkenswaard en het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft. Het Uitvoeringsbesluit is ook terug te vinden op de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl, onder het kopje 'Actueel', onderdeel 'Nota's en notities'.

 

Voor informatie over het Uitvoeringsbesluit kunt u terecht bij de heer P. Oomens. Hij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 040-208 3667.