Toepassing Wet BIBOB

Dit item is gearchiveerd op 19-01-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 07-12-2011

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 22 november 2011 hebben vastgesteld de Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob 2012.

 

De wet Bibob staat voor de wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Op dit moment wordt de Bibob ingezet bij het aanvragen van vergunningen in onder meer de horeca, seksinrichtingen en escortbedrijven. Vanaf 1 januari 2012 worden daar ook de wabo-vergunningen (bouw- en milieu) aan toegevoegd. Ten behoeve daarvan zijn de beleidsregels toepassing Wet BIBOB vastgesteld.

 

Doel Wet BIBOB

De Wet BIBOB geeft bestuursorganen een extra instrument in handen om het ongewild faciliteren van criminele activiteiten te voorkomen. Door toepassing van de Wet BIBOB krijgen bestuursorganen de mogelijkheid om, waar nodig, extra informatie te vergaren over aanvragers van vergunningen.

 

Bibob in de praktijk

Reeds vanaf 1 juli 2007 ontvangt iedere aanvrager van een drank- of horecavergunning , een exploitatievergunning voor een droge horecazaak of een seksinrichting, bij de gemeente Valkenswaard een BIBOB-vragenformulier, waarmee de integriteit van de aanvrager kan worden onderzocht. Vanaf 1 januari 2012 wordt de Wet BIBOB ook toegepast op de omgevingsvergunning (wabo) op gebied van bouw en milieu om witwaspraktijken en fraude in de bouw te voorkomen.

 

Alle omgevingsvergunningen die onder de beleidsregel komen te vallen, worden gescreend. Zo moeten de aanvragers van een vergunning voor het bouwen van een woning met een bouwsom hoger dan € 500.000,- vanaf 1 januari 2012 een vragenformulier invullen en gegevens opsturen. Hierna wordt de integriteit van de aanvrager getoetst. Een van de zaken die worden onderzocht is of de financiële middelen waarmee de bouw wordt bekostigd niet uit het criminele circuit komen. Dat kan namelijk een weigering van de betreffende vergunning opleveren.

 

Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob 2012

De aanleiding, het doel en reikwijdte van de Bibob-procedure is vastgelegd in de beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob 2012. De beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2012.

 

Meer informatie

Bezoek voor meer informatie de website www.minjus.nl/bibob of neem contact op met de heer R. Thiels, BIBOB coördinator, bereikbaar via telefoonnummer 040-2083444.